KONVERTO DIPLOMËN NË NORVEGJI

Konvertimi i diplomës suaj në Norvegji mund të bëhet shumë lehtë dhe me një kosto shumë të vogël, ndërsa vlera e diplomës dhe përgatitjes suaj profesionale do të jetë e njejtë me profesionet e tilla në Norvegji.

Kështu në tregun norvegjez të punës do të jeni të barabartë për nga përgatitja profesionale edhe me ata që kanë kryer shkollimin në Norvegji.

Ky konvertim vlen për shkollim të lartë, shkollim universitar dhe shkollim profesional në Kosovë, Shqipëri apo Maqedoni apo kudo tjetër në vendet e Ballkanit apo të Evropës.

Dokumentat e kërkuara:

Diploma e fakultetit ose e shkollimit profesional
Suplementi i diplomës
Lista e notave
Diploma e shkollës së mesme
Kopje e pasaportes

Të gjitha të perkthyera anglisht ose norvegjisht nga përkthyes zyrtar (norvegjisht mund të behet edhe në Qendrën Skandinave).

Kostoja e konvertimit të diplomës: 100 EURO

Për pyetje shtesë na shkruani në faqen tonë në Facebook (https://www.facebook.com/qendraskandinave/?ref=bookmarks)
ose në Prishtine +383 49 494 333
Tiranë +355 69 317 3747

KONVERTO DIPLOMËN MJEKWSORE NË SUEDI

Për stafin mjekësor me shkollim jashtë vendeve të BE-së Suedia ka vënë procedura të qarta që duhen kaluar për të marrë një lisencë punë në këtë vend.

Fillimisht duhet nostrifikimi i diplomës.
Për këtë nevojitet dokumentacioni në vijim:

Diploma
Planprogrami
Certifikata e notave
Kopja e pasaportës
Në rastet e ndryshimit të mbiemrit kërkohet një vertetim per ndryshim mbiemri (Certifikata e martesës

Dokumente shtese por jo te domosdoshme: Vertetim per pervojen e punes nese keni, licenca nese keni.

Dokumentet dorezohen në zyrën tonë në Prishtinë ose Tiranë.
Brenda 10 ditesh merrni konfirmim me email nga organet suedeze që dokumentet tuaja janë pranuar.

Kohëzgjatja e shqyrtimit të dokumentacionit për nostrifikim është 5 muaj.

Shërbimi yne për aplikim për konvertim diplome kushton 100 euro.

Për pyetje shtesë na shkruani në faqen tonë në Facebook (https://www.facebook.com/qendraskandinave/?ref=bookmarks)
ose në Prishtine +383 49 494 333
             Tiranë +355 69 317 3747

Na shkruaj!

Njëri nga kolegët tanë do të ju kontaktojë së shpejti

Submit