Have a question?
Message sent Close
Mëso suedisht

Kurse të gjuhës suedeze në tri nivele.

KURS STANDARD NË KLASË – në Prishtinë
Kursi në klasë (dy herë në javë nga 120 minuta).
Niveli i parë (A1&A2) 5 muaj.
Niveli i dytë (B1&B2) 5 muaj.
Niveli i tretë (C1+) 6 muaj.
Çmimi: 150 EURO në muaj

KURS STANDARD ONLINE
Kursi online (dy herë në javë nga 120 minuta).
Niveli i parë (A1&A2) 5 muaj.
Niveli i dytë (B1&B2) 5 muaj.
Niveli i tretë (C1+) 6 muaj.
Çmimi: 125 EURO në muaj

Pas secilit nivel mbahet një test dhe jepet një certifikatë ku përfshihet edhe vlerësimi i testit sipas kornizës europiane për vlerësimin e njohurive në gjuhë të huaja CEFR.

Open chat
Si mund te ju ndihmojme ?