Have a question?
Message sent Close
Përkrahje në punësim

Qendra Skandinave ofron ndihmë në përgatitjen e profesionistëve për tregun e punës në Suedi, Norvegji, Finlandë apo Danimarkë

Të gjithë profesionistët që mund të dokumentojnë profesionin e tyre apo përvojën dhe kanë krijuar njohje të gjuhës përkatëse deri në atë nivel që mund të komunikojnë, kanë gjasa të mira për punësim.

Profesionet me më shumë shanse për punësim janë ato të fushës së: shëndetësisë, veterinarisë, ndërtimtarisë, mekanikës, IT, Softëare, etj.

Kurset tona janë të disejnuara në atë mënyrë që i përkushtohen në masë të madhe përgatitjes së kandidatit për hyrje në tregun e punës në Skandinavi, duke krijuar njohje të kulturës vendase, të ekonomisë dhe të punëdhënësve potencial të profesioneve të caktuara.

Qendra Skandinave ndihmon drejpërdrejt edhe në aplikimin për punësim tek punëdhënës potencial për secalin kandidat. Poashtu organizohen edhe pjesëmarrje grupore apo individuale në panaire pune të përshtatshme për profesione të caktuara.

Për regjistrim apo më shumë informacione na kontaktoni në: 

Prishtinë +383 49 494 333 (viber, whatsapp)
Tiranë +355 69 683 5167 (whatsapp)

Mund të na shkruani edhe në faqen tonë në
Facebook  apo në Instagram 

Na shkruani për më shumë Informata

    Open chat
    Si mund te ju ndihmojme ?