Have a question?
Message sent Close
Mëso finlandisht

Kurse të gjuhës finlandeze në tri nivele.
KURS ONLINE
Kursi online(dy herë në javë nga 120 minuta) 125 EURO në muaj.

Niveli i parë (A1&A2) 5 muaj.

Niveli i dytë (B1&B2) 6 muaj.

Niveli i tretë (C1+) 8 muaj.

Pas secilit nivel mbahet një test dhe jepet një certifikatë ku përfshihet edhe vlerësimi i testit sipas kornizës europiane për vlerësimin e njohurive në gjuhë të huaja CEFR.

Open chat
Si mund te ju ndihmojme ?